1. Vakkundige montage
  2. Gewenste temperatuur
  3. Snelle levering

F-gassen

De installatie mag in het kader van milieubescherming uitsluitend plaatsvinden door gecertificeerde installateur (F-gassen certificaat). Indien u niet van onze montagediensten gebruik maakt, zullen wij u vragen naar het documentnummer van het F-gassencertificaat of dat van uw installateur.

 

Met een F-Gassencertificaat laten wij u zien dat wij een hoogwaardige kwaliteit bieden en voldoen aan de Europese en Nederlandse wettelijk gestelde eisen. Een erkende installateur garandeert een optimale aansluiting, voorkomt emissies van koudemiddelen en is op de hoogte van alle (technische) eisen, waaraan elke installatie moet voldoen.

 

Tot 1 januari 2010 was er in Nederland de STEK erkenning met eigen STEK logo, maar de regeling is door Europese wetgeving gewijzigd. Vanaf 1 januari 2010 is in Europees verband de F-gassen verordening van kracht.

 

Certificaat STEK: K-0211768/1
Certificaat BRL-100: K-0211767/2