1. Vakkundige montage
  2. Gewenste temperatuur
  3. Snelle levering

Garantie

Op de door De Limiet Airco geleverde producten heeft u 5 jaar garantie op de onderdelen (tenzij anders vermeld), mits vakkundig gemonteerd en gebruikt voor de doeleinden waarvoor het apparaat of product is ontworpen. De Limiet Airco verricht nooit garantieaanspraken ter plaatse bij de klant.

 

Als een klacht op te lossen is door het leveren van een vervangend onderdeel of product kan hier door De Limiet Airco voor worden gekozen. De Limiet Airco vergoedt nimmer door derden gemaakte kosten i.v.m reparatie of vervanging van het betreffende product.

 

Indien u garantieaanspraak claimt voor retourzending dient u ons altijd vooraf te verwittigen per brief of e-mailbericht. Na goedkeuring door De Limiet Airco, dient het betreffende product compleet en deugdelijk verpakt franco aan ons te worden toegezonden. Garantieaanspraak betekent niet automatisch creditering, De Limiet Airco kan naar eigen keuze het betreffende product repareren, vervangen of vervangende onderdelen toezenden. Indien de garantieclaim wordt gehonoreerd worden de verzendkosten aan u vergoed.